Sončni kolektorji

Sončni kolektorji predstavljajo naložbo prihodnosti, saj omogočajo izkoriščanje obnovljivega vira energije – energijo sonca. Kurilno olje in zemeljski plin, ki spadata med neobnovljive vire, postajata iz dneva v dan dražja, zato ne preseneča dejstvo, da se čedalje več ljudi odloča za investicijo v izkoriščanje sončne energije.

Sončni oziroma solarni kolektorji omogočajo velike prihranke, poleg tega pa so tudi prijazni do okolja. Investicijo v solarni sistem in večjo energijsko učinkovitost spodbuja tudi država. Za nepovratne finančne spodbude skrbi Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad, ki tudi v letu 2013 pod določenimi pogoji povrne kar 25% stroškov nabave in vgradnje sistema. Če želite ogrevati vodo na ekonomičen in ekološki način, so sončni kolektorji vsekakor prava izbira.

Solarni kolektorji – zgradba in delovanje

Solarni sistem za ogrevanje vode je zgrajen iz štirih osnovnih komponent. To so sončni kolektorji, toplotno izolirane inštalacije, kontrolne enote s črpalko in solarni zalogovnik oziroma bojler. Naloga kolektorjev je, da absorbirajo sončno energijo in jo pretvarjajo v uporabno toploto.

Absorbiranje omogočajo prevlečene kovinske plošče, ki infrardeče valovanje izrabljajo za segrevanje mešanice vode in glikola v bakrenih ali aluminijastih ceveh pod absorbcijsko ploščo. To tekočino imenujemo tudi grelni medij, saj s pomočjo kontrolne enote s črpalko omogoča segrevanje vode v solarnem zalogovniku. Absorbcijske plošče so običajno prekrite s steklom, ki preprečuje odboj žarkov v okolico in tako omogoča maksimalen prehod sončne energije do absorberja.

Vrste sončnih kolektorjev

Vse več podjetij se zaveda velike priložnosti v izkoriščanju sončne energije, zato ne preseneča, da so solarni kolektorji v zadnjih desetletjih doživeli izjemno hiter razvoj. Cene solarnih sistemov so bile pred dobrim desetletjem precej višje kot so danes, sama tehnologija pa je bila na mnogo nižji ravni. Tako so vam danes na voljo različni sončni kolektorji:

  • Ploščati kolektorji
  • Vakuumski kolektorji
  • Vakuumski heat pipe kolektorji

Sončni kolektorji – postavitev

Da bo sončni kolektor deloval optimalno, je ključnega pomena njegova pravilna postavitev. Za maksimalen izkoristek naj bo solarni kolektor obrnjen proti jugu, naklon pa naj znaša 35° glede na horizontalo. Visoko učinkovitost zagotavljajo tudi postavitve od jugozahoda do jugovzhoda in naklon od 15°do 50° glede na horizontalo. Pri takšnih postavitvah solarni kolektorji na letni ravni ne bodo izgubili več kot 5% pridobljene energije v primerjavi s prej omenjeno optimalno postavitvijo. Sence dreves in okoliških stavb lahko v veliki meri vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti solarnega sistema.

Nasvet: Vprašajte strokovnjaka, če bi v vašem konkretnem primeru bilo smiselno nekoliko povečati naklon sončnih kolektorjev, saj lahko na tak način povečate učinkovitost v spomladanskih in jesenskih mesecih. V poletnih mesecih pa bo s tem proizvedene manj presežne količine toplotne energije.

Solarni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode in prostorov

Solarni kolektorji največkrat služijo za ogrevanje sanitarne vode. Najboljši modeli zagotavljajo skoraj 100% zadostitev potreb po topli sanitarni vodi, saj težava lahko nastopi le v zimskih dneh, če sončni žarki ne dosežejo kolektorjev več kot teden dni.

Sončni kolektorji so primerni tudi za ogrevanje prostorov, in sicer kot podporni sistem centralnemu talnemu, stenskemu ali radiatorskemu ogrevanju. Če je ogrevanje prostorov s podpornim solarnim sistemom ustrezno planirano že pred samo izgradnjo objekta, vam omogoča znižanje stroškov ogrevanja tudi do 80%.

Investicija v sončne kolektorje

Danes se sončni kolektorji lahko pohvalijo s precej dolgo življenjsko dobo, ki znaša približno 20 let. Začetna investicija v solarni sistem je nekoliko višja, kar pa ne spremeni dejstva, da se vam naložba v celoti povrne že v povprečju od 6 do 10 let.

Vračilna doba je sicer odvisna od nihanja cen fosilnih goriv, vendar morate upoštevati tudi dejstvo, da solarni kolektorji ogromno pripomorej k manjšemu onesnaževanju zraka, kar bo še posebej pomembno za prihodnje generacije.

Naj sončni kolektorji izboljšajo kakovost vašega življenja!